Home

CÔNG TY
CỔ PHẦN ISGROUP

ISGROUP - khởi nghiệp nổi bật trong lĩnh vực phần mềm, được thành lập với tầm nhìn đột phá và đầy tham vọng.
Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng một ứng dụng đa nhiệm.
Mục tiêu chính là phục vụ cộng đồng.

Sản phẩm của chúng tôi

Home

Thương mại điện tử

Home

Quản lý gian hàng
& Hỗ trợ bán hàng

Home

Gọi xe & Giao hàng

Home

Mua bán bất động sản